„Zabawy z nauką”

19 marca 2016 w Instytucie Lotnictwa odbędzie się impreza edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z dzielnicy Warszawa-Włochy. Głównym założeniem cyklu spotkań jest zaprezentowanie dzieciom zjawisk, praw fizycznych, chemicznych czy innych nauk pokrewnych w sposób odbiegający od tych przedstawianych w pracowniach szkolnych.

Zajęcia w ramach imprezy edukacyjnej będą prowadzić popularyzatorzy nauki z Instytutu Lotnictwa oraz członkowie studenckich kół naukowych, a także stowarzyszeń i firm działających na rynku usług oświatowych.

Uczyć i bawić będą: Instytut Lotnictwa – dr Natalia Zalewska z Zakładu Teledetekcji, Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”, firma iCount, Koło Naukowe Fizyków Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów, Koło Naukowe Awioniki MelAvio.

Wśród atrakcji oraz tematów, jakimi będziemy się zajmować będą:

• lotnictwo bezzałogowe,
• przeprowadzenie misji przy pomocy wielowirnikowych maszyn latających,
• wykorzystanie własnych sił przy pilotowaniu małego czterowirnikowca,
• zastosowanie przedmiotów, substancji znajdujących się w domu w chemii, jak również wykorzystanie substancji chemicznych,
• generator figur Chladniego,
• komora próżniowa,
• mikroskop w smartfonie,
• i wiele innych!

Rejestracja zakończona. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!