Napisz wspomnienie

W ramach obchodów wydana zostanie książka prezentująca osoby związane z Instytutem, ale stworzona wspólnie przez byłych i obecnych pracowników Instytutu Lotnictwa. Zapraszamy do napisania krótkiej opowieści, wspomnienia, historii o wybranej przez siebie osobie.

Jedynym ograniczeniem jest długość tekstu – jedna strona formatu A4, czyli do 3000 znaków ze spacjami. Można napisać o każdym z Państwa znajomych. Nie jest istotne stanowisko ani funkcja. Ważne, by spróbować przypomnieć ludzi, ich historie, anegdoty z nimi związane. Zaprezentować osoby, które miły wpływ na historię Instytutu, które budowały jego pozycję, i które dodawały mu kolorytu. Teksty prosimy przesyłać na adres: ilot90@ilot.edu.pl