Medal im. G. A. Mokrzyckiego

Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa ustanowiła Medal im. Gustawa Andrzeja Mokrzyckiego.

Medal jest honorowym wyróżnieniem Instytutu Lotnictwa przyznawanym za:

  • rozwijanie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa i technologii kosmicznych,
  • wybitne wyniki badan naukowych,
  • szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki i techniki.

Medal jest przyznawany raz w roku osobom fizycznym za szczególny wkład w działalność i rozwój Instytutu Lotnictwa w zakresie badań naukowych, działalności inżynierskiej oraz organizacji i zarządzania Instytutem.