Instytut Lotnictwa 2016

W roku 2016 Instytut Lotnictwa obchodzi Jubileusz posiadając:

 1. 90 lat doświadczenia, wiedzy i pozycji
 2. 30 wyspecjalizowanych laboratoriów, w tym 8 certyfikowanych
 3. 1300 inżynierów i naukowców
 4. 21 profesorów
 5. uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora
 6. średnią wieku pracowników 35 lat
 7. 21% pracowników-kobiet
 8. 90% pracowników z wyższym wykształceniem
 9. 125 167 m2 powierzchni terenu
 10. 45 budynków laboratoryjno-biurowych
 11. bilateralne, wspólne, wymienne studia doktorskie z Ohio State University (USA)
 12. Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych
 13. wdrożone postanowienia Karty Różnorodności, Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu dobrych praktyk w zatrudnianiu naukowców
 14. 3 czasopisma naukowe, pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • „Prace Instytutu Lotnictwa” – 9 pkt.
  • „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” – 9 pkt.
  • „Fatigue of Aircraft Structures” – 8 pkt.
 1. zdobyte nagrody:
  • Pierwsza nagroda dla projektu STARLET – Clean Sky Forum, Bruksela
  • Nagroda za osiągnięcia wynalazcze na XXII Giełdzie Wynalazków za opracowanie wynalazku pn. „Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej”
  • Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności
  • Złoty medal w konkursie EUREKA na targach Brussels Innova za wynalazek pn. „Kompaktowy cyfrowy radiowysokościomierz ze zintegrowaną anteną”
  • Wyróżnienie „Efektywna Firma 2014”
  • Tytuł „Gepard Biznesu 2014”
  • Złoty medal z wyróżnieniem w konkursie EUREKA na targach Brussels Innova za wynalazek pn.: „Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej”
  • Srebrny Laur Innowacyjności za projekt „Opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania ultra- czystego 98% nadtlenku wodoru do celów napędowych”
  • 2.Nagroda w Polish Masters of Business
  • Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego dla bezzałogowego śmigłowca ILX-27 (konsorcjum: Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1)
  • Nagroda dla ILX-27 na Air Fair 2014 w Bydgoszczy (konsorcjum: Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1)
  • I miejsce w VIII edycji konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich na „Najlepsze osiągnięcia techniczne 2014 r.” w kategorii prace naukowo-badawcze za osiągnięcie pn.: „Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP dla zastosowań napędowych i układ destylacji próżniowej”
  • Nagroda Business Innovation Award – IV Forum Innowacji w Rzeszowie
  • Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej za bezzałogowy śmigłowiec do zadań specjalnych ILX-27 (konsorcjum: Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1) – XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce
  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, a w szczególności projekt pod nazwą „Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych”
  • Złoty Medal z wyróżnieniem za „Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych” – 5. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji (International Warsaw Invention Show)
  • Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
 1. 32 patenty i zgłoszenia patentowe:
  • A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane
  • Autonomous Active Flow Control System
  • Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowe
  • Układ wymuszający oscylacyjne ruchy profilu aerodynamicznego z ruchomą klapką w komorze pomiarowej tunelu aerodynamicznego.
  • Łopata wirnika nośnego statku powietrznego typu wiropłat
  • Skrzydło samolotu
  • Urządzenie do zwiększania siły nośnej skrzydła
  • Urządzenie zwiększające siłę nośną spłaszczonego płata pierścieniowego
  • Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi generatorami wirów
  • Pojazd wodno-lądowy na poduszce powietrznej
  • Kurtyna powietrzna typu balonowego z podciągami, w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców
  • Niezależna od kierunku wiatru obudowana turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i poziomym położeniu wirnika
  • Fałda stabilizująca poduszki powietrznej typu balonowego w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców
  • Palce przepływowe w kurtynie balonowo-palczastej w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców
  • Rodzina profili łopat wirnika wiatrakowca
  • Samolot transportowy o szerokim kadłubie nośnym
  • Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej
  • Głowica wiatrakowca
  • Sprzęgło podatne jednokierunkowe
  • Przekładnia pasowa samonośna
  • Siłownik elektryczny liniowy z funkcją awaryjnego otwierania
  • Sterownica ręczna zdwojona
  • Profil lotniczy, zwłaszcza kompozytowy, o zmiennym kształcie
  • Profil lotniczy o zmiennym kształcie
  • Modułowa osłona balistyczna
  • Wielowirnikowa turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu wału
  • Wehikuł powietrzno-wodny
  • Profil lotniczy o zmiennym kształcie z powłoką z materiału aktywnego
  • Profil lotniczy o zmiennym kształcie z elastyczną powłoką z materiału aktywnego
  • Sposób badania uszkodzenia struktury materiału wywołanego deformacją trwałą próbki poddanej rozciąganiu i próbka do badania uszkodzenia struktury materiału
  • Profil pierścienia kołowego do zastosowań w napędach lotniczych
  • Turbina wodna przedsiębierna o przepływie poprzecznym na platformie pływającej

Więcej o Instytucie Lotnictwa na www.ilot.edu.pl

Kadra 1 kadra 2