Gustaw A. Mokrzycki – wizjoner

Przy końcu 1929 roku kierownictwo Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa objął prof. Gustaw Andrzej Mokrzycki. Wprawdzie kierował Instytutem krótko, około dwóch lat, ale w ciągu tego okresu znacznie podniósł się poziom kierowanej przez niego placówki naukowo-badawczej.

(więcej…)

Czytaj więcej

Pierwsze badania dla polskiego lotnictwa

Instytut Badań Technicznych Lotnictwa został powołany, aby prowadzić studia, badania oraz doświadczenia naukowe i techniczne. Wszystko to zmierzało do postępu i rozwoju techniki lotniczej w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

(więcej…)

Czytaj więcej

Tu byli, tu pracowali… 100 twarzy Instytutu Lotnictwa

Z okazji 90-lecia Instytutu Lotnictwa wydana została niezwykła publikacja przybliżająca sylwetki osób pracujących lub związanych z Instytutem. Autorami wspomnień są byli i obecni pracownicy oraz ich bliscy. Publikacja powstała pod redakcją dr. hab. inż. Witolda Wiśniowskiego – dyrektora Instytutu Lotnictwa.

(więcej…)

Czytaj więcej